Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Odborné skupiny

Cílem pracovních skupin je prohlubování spolupráce z pohledu teoretických a aplikovaných aspektů v daném oboru nebo oblasti, které by zaručovalo horizontální a vertikální propojení většiny potenciálních odborníků, vývojářů a uživatelů v příslušné oblasti zájmu. Členové skupin se velmi často potkávají na zavedených odborných seminářích nebo konferencích podporovaných ČSKI.

V současné době má ČSKI ustanoveny následující odborné skupiny: