Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Odborná skupina pro rozvoj počítačové gramotnosti

sdílení informací a diskuze výsledků v nejrůznějších oblastecech umělé inteligence

Vedoucí: Ing. Marcela Fejtová

ČSKI v roce 1999 vstoupila do sdružení European Computer Driving Licence (ECDL) Foundation, jehož cílem je především podpora šíření počítačové gramotnosti a zajištění jednotného typu zkoušek pro každého (viz http://www.ecdl.cz). ČSKI se tak stala garantem kvality testování pro ČR. Odborná skupina bude sdružovat ty členy ČSKI, kteří mají zájem se na této aktivitě podílet. Vítáni jsou jak členové, kteří se chtějí podílet na činnostech spojených s kontrolou kvality testování, auditem činnosti akreditovaných testovacích středisek, tak i zájemci, kteří jsou ochotni se fundovaným způsobem vyjadřovat ke zvoleným metodám testování či k metodám řešení a zvyšování počítačové gramotnosti ve společnosti vůbec.