Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Odborná skupina pro lékařsko-biologickou kybernetiku

simulace a modelování fyziologických systémů organizmů.

Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. (Ústav patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy)

Odborná skupina pro lékařsko-biologickou kybernetiku se zabývá simulacemi a modelováním fyziologických systémů organizmů ve vztahu k medicínské problematice.

Skupina je zabývá zejména:

Skupina se orientuje na: