Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Odborná skupina pro rozpoznávání

výměna informací a zkušeností týkajících se stavu a technologie rozpoznávání vzorů a počítačového vidění včetně jejich aplikací

Vedoucí: Stanislava Šimberová (Astronomický ústav Akademie věd České republiky)

Odborná skupina pro rozpoznávání Czech Pattern Recognition Society (CPRS) byla založena v r. 1992, v témže roce přijata do International Association of Pattern Recognition (IAPR). Po rozdělení ČSFR nadále zastupuje v IAPR své členy i ze Slovenské republiky. Skupina má regionální pobočky na univerzitách v Plzni, Brně, Liberci, Košicích a v AV SR v Bratislavě. Významně se podílí na organizaci seminářů, mezinárodních workshopů a konferencí ve spolupráci s ČVUT FEL a Centrem strojového vnímání ČVUT.

Předmětem zájmu skupiny jsou zejména:

Hlavní přínosem skupiny je organizace mezinárodních seminářů (ve spolupráci s ČVUT), mezinárodních konferencí a workshopů (CAIP '95, STIPR '97, CPRW 2000) a místních seminářů.

Viz také: Czech Pattern Recognition Society, profil