Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Komitét pro IFIP

koordinace aktivit mezi Českou republikou a světovou organizaci IFIP

Vedoucí: Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova)

Komitét pro IFIP tvoří rozhraní a koordinuje kontakt mezi Českou republikou a světovou organizaci International Federation for Information Processing) (IFIP). IFIP patří k nejstarším odborným organizacím v informačních a komunikačních technologiích vůbec. Československo do ní vstoupilo v roce 1960, tedy v roce založení organizace.

Struktura IFIPu se skládá ze 13 technických výborů (Technical Committees – TC) podle jednotlivých oborů, které dynamicky vznikají a zanikají tak, jak se informatika vyvíjí a jak jsou některé skupiny informatických odborníků se stejnými odbornými zájmy aktivní. V těchto komisích figurují národní delegáti. Technické výbory se dále člení na pracovní skupiny. I v těchto skupinách je možné nalézt národní delegáty. Hlavní činností technických výborů a pracovních skupin je pořádání odborných akcí, jako jsou konference a workshopy, pod patronací IFIPu.

Viz také: Komitét pro IFIP @ muni, profil