Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Odborná skupina pro logiku, pravděpodobnost a usuzování

studium teoretických základů logiky a pravděpodobnosti a jejich aplikace

Vedoucí: Doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D. (Ústav informatiky Akademie věd České republiky)

Odborná skupina pro logiku, pravděpodobnost a usuzování se zabývá studiem jak teoretických základů logiky a pravděpodobnosti, tak jejich aplikacemi především v informatice, umělé inteligenci, dobývání znalostí z databází, ekonomii a pro modelování sociálního chování a lidské interakce.

Skupina pořádá pravidelný Seminář Aplikované matematické logiky.

(Spolu-) pořádáné akce

Skupina se v nedávné době podílela na organizaci následujících akcí:

Aktuální zajímavé výsledky členů skupiny