Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je dobrovolná, výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků i studentů z oblasti kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů. Jejím posláním je podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně v těchto oborech v České republice a na koncepční a pedagogické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti.

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je přímou pokračovatelkou Československé kybernetické společnosti založené v roce 1966. K cílům ČSKI patří podpora a popularizace rozvoje kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů; zvyšování znalostí svých členů, zajišťování služeb členům a organizování odborného života. Počátky kybernetiky v tehdejším Československu popisuje článek Z. Wünsche.

ČSKI vyvíjí svou činnost prostřednictvím svých členů, kteří mohou pracovat v odborných skupinách společnosti. Členství umožňuje bezprostřední kontakt s domácím i zahraničním děním v tak dynamicky se rozvíjejících oborech jako jsou kybernetika a informatika. Tyto obory nabývají v moderním světě stále většího významu např. v telekomunikačních a počítačových sítích, robotice, umělé inteligenci, počítačové grafice, neuronových sítích atd.

ČSKI získala v roce 1999 licenci k šíření mezinárodního konceptu ECDL (European Computer Driving Licence) a od té doby ručí za kvalitu ECDL testování v ČR, vydává ECDL Certifikáty a prostřednictvím kanceláře ECDL-CZ uděluje licenční práva k provádění ECDL testů testovacím střediskům, více podrobností na www.ecdl.cz. Provoz ECDL v ČR probíhá v souladu s požadavky stanovenými mezinárodním řídícím orgánem, kterým je ECDL Foundation.

Pozvánka na valnou hromadu ČSKI 2021

Dovolujeme si pozvat členy ČSKI dne 24. června 2021 od 14 hodin na valnou hromadu společnosti, která se bude konat ve vile Lanna. Na programu jsou následující body:

 1. Zpráva o činnosti ČSKI v roce 2020 včetně informace o zapojení ČSKI do zahr. organizací.
 2. Zpráva o hospodaření ČSKI v uplynulém roce a zpráva revizní komise.
 3. Diskuse k předloženým zprávám a jejich schválení.
 4. Představení finalistů soutěže o Cenu A. Svobody a předání ocenění vítězům.
 5. Referát vítězů Ceny A. Svobody – krátké seznámení s odměněnými pracemi.
 6. Zvaná přednáška Tomáše Mikolova (CIIRC ČVUT), nositele ceny Neuron 2020, o budoucnosti umělé inteligence a zkušenostech z práce pro Google, Facebook i Microsoft.
 7. Různé

Zpráva o činnosti ČSKI za rok 2020

ČSKI vyhlašuje další ročník ceny Antonína Svobody pro nejlepší dizertační práci obhájenou v roce 2020

Do soutěže mohou být přihlášeny všechny dizertační práce, které byly obhájeny na vysokých školách se sídlem v České republice v roce 2020 a jejich téma odpovídá aktivitám ČSKI (kybernetika, informatika a jim podobné).

Uzávěrka přihlášek je 28. února 2021. Více informací, viz web Ceny Antonína Svobody.

Předsednictvo ČSKI podpořilo výzvu k problematice viru SARS-CoV-2

Předsednictvo ČSKI se připojuje k Výzvě panelistů 3. diskusního fóra Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která vychází ze závěrů veřejné odborné online diskuze věnované problematice viru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19 konané dne 13.10.2020. Výzva považuje aktuální epidemiologickou situaci za extrémně závažnou a zdůrazňuje význam dodržování několik pravidel a doporučení.

ČSKI jako odborná profesní organizace zastřešující české odborníky na kybernetiku a informatiku závěry výzvy plně podporuje.

ČSKI podpoří ceny pro vítěze Matematické olympiády 2020 v kategorii programování.

Jednota českých matematiků a fyziků se obrátila na ČSKI s prosbou o podporu při pořádání kategorie P (programování) Matematické olympiády v roce 2020, neboť mimořádné okolnosti související s Covid-19 karanténou ohrozily zdárný průběh celé akce.

Předsednictvo ČSKI se rozhodlo připojit k pořadatelům kategorie P Matematické olympiády a slíbilo zajistit odměny pro vítěze v celkové hodnotě 10000 Kč.

Svobodova cena 2019 byla udělena

Cena Antonína Svobody pro nejlepší dizertační práci za rok 2019 byla udělena Filipovi Radenovićovi za práci Visual Retrieval with Compact Image Representations.

Dalšími finalisty jsou:

Všem finalistům a vítězi Ceny blahořejeme.

Valná hromada ČSKI

Dne 11. června 2020 od 14 hodin proběhla ve vile Lanna valná hromada ČSKI s následujícím programem:

 1. Zpráva o činnosti ČSKI v roce 2019 včetně informace o zapojení ČSKI do zahr. organizací.
 2. Zpráva o hospodaření ČSKI v uplynulém roce a zpráva revizní komise.
 3. Diskuse ke všem předloženým zprávám a jejich schválení.
 4. Představení finalistů a předání Ceny A. Svobody.
 5. Referát vítěze Ceny A. Svobody, který představí odměněnou práci.
 6. Různé.

Na úvod výročního setkání členů ČSKI byla přednesena zvaná přednáška od prof. Ing. Daniela Sýkory, Ph.D., FEL ČVUT v Praze nazvaná Can machines paint like an artist?:

Computer science is nowadays surfing on a massive hype of advances in AI. The overall impression is that neural networks can solve almost any difficult task, and thus there are no doubts machines can easily draw in the style of famous artists. In this talk, we look closely into this question and demonstrate that we are pretty close to a point when a machine could pass an artistic version of the Turing test. However, the surprising fact is that algorithms that can meet this challenge are not based on neural networks. Why is that? Could this change in near future?