Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Aktivity

Zprávy o činnosti

Cena Antonína Svobody o nejlepší disertační práci roku

Otevřená soutěž disertačních prácí obhájených v daném roce na kterékoli vysoké škole v České republice. Předložené práce jsou hodnoceny komisí odborníků jmenovanou předsednictvem ČSKI. Komise vybere finalisty a vítěze.

2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

European / International Certification of Digital Literacy (ECDL Czech Republic)

celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních technologií. Přínos konceptu ECDL / ICDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání