Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Komitét pro IFAC

koordinace aktivit mezi Českou republikou a federací IFAC zastřešující aktivity v oblasti automatického řízení

Vedoucí: Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. (Ústav teorie informace a automatizace)

Komitét pro IFAC koordinuje kontakt mezi Českou republikou a Mezinárodní federací automatického řízení (IFAC). IFAC je nadnárodní federace zabývající se automatickým řízením a jeho důsledky v oblasti strojírenství, vědy včetně vlivu nasazování řídicích technologií na společnost. IFAC se podílí na různějších profesních aktivitách počínaje teorií a technologií a konče nejrůznějšími aplikacemi nebo společenskými výzvami související s automatickým řízením. IFAC podporuje nejrůznější příležitosti k účasti na technických setkání k prezentaci a publikování příspěvků.