Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Odborná skupina Informatika a společnost

návrhy řešení zásadních celospolečenských problémů způsobených křížením zájmů legislativních lobby, státní správy a dodavatelů výpočetní techniky a informačních systémů

Vedoucí: Doc. Ing. Karel Richta, CSc. (Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze)

Odborná skupina Informatika a společnost se zabývá konstruktivními návrhy řešení zásadních celospolečenských problémů způsobených křížením zájmů legislativních lobby, státní správy a dodavatelů výpočetní techniky a informačních systémů. Předpokládá se tvorba konstruktivních oponentur vybraných materiálů úřadu pro státní informační systém. Schválené výstupy této skupiny budou publikovány, aby veřejnost získala i nezávislé odborné informace a podněty.