Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Odborná skupina pro umělou inteligenci

sdílení informací a diskuze výsledků v nejrůznějších oblastecech umělé inteligence

Vedoucí: Prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta, Universita Karlova)

Odborná skupina pro umělou inteligenci sdružuje zájemce o teorii i praktické aplikace umělé inteligence tak, aby jako jednotná struktura mohla reprezentovat ČSKI v příslušných mezinárodních organizacích, např. European Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI). Jedná se o volné seskupení zájemců z různých pracovišť, kteří se vzájemně informují o významných aktivitách v oblasti zájmů, navazují prostřednictvím odborné skupiny pracovní kontakty a eventuálně společně připravují a realizují výzkumné projekty. Odborná skupina vytváří prostor pro organizaci mezinárodních odborných akcí většího rozměru a na podporu všech dalších aktivit směřujících k rozvoji tuzemské komunity a k její návaznosti na mezinárodní organizace i instituce průmyslové praxe.