Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Zpravovaj ČSKI

Zpravodaj ČSKI vycházel v letech 1999 až 2018.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999