Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Stanoviska a prohlášení

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku plní klasické funkce profesního neziskového sdružení, mezi které patří sdělování stanovisek odborné veřejnosti pro nejrůznější cílové skupiny, zejména pak pro politickou reprezentaci nebo laickou veřejnost. Společnost vydala tato prohlášení a stanoviska: