Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Členství v mezinárodních organizacích

ČSKI je členem následujících mezinárodních organizací:

Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)

reprezentativní orgán národních informatických asociací z celé Evropy, který usiluje o propagaci osvědčených postupů mezi IT profesionály a koncovými uživateli IT.

European Association for Artificial Intelligence (EurAI)

zastupitelský orgán evropské komunity pro umělou inteligenci zaměřený na podporu studia, výzkumu a aplikace umělé inteligence v Evropě.

ICDL Foundation for Europe (ECDL)

mezinárodní organizace zaměřená na zvyšování standardů digitálních gramotnosti v oblasti pracovní síly, vzdělávání i celé společnosti. Certifikační programy dodávané prostřednictvím aktivní sítě ve více než 100 zemích umožňují jednotlivcům a organizacím posoudit, vybudovat a certifikovat schopnosti při používání počítačů a digitálních nástrojů podle celosvětově uznávané normy ICDL.

ČSKI se prostřednictvím toho členství stala garantem kvality testování ICDL v České republice, viz www.ecdl.cz

Viz také: Odborná skupina pro rozvoj počítačové gramotnosti

The International Association for Pattern Recognition (IAPR)

mezinárodní sdružení neziskových, vědeckých nebo profesních organizací (v rozsahu národních, nadnárodních nebo mezinárodních), které se zabývají rozpoznáváním vzorů, počítačovým viděním nebo zpracováním obrazu v širším slova smyslu.

International Federation of Automatic Control (IFAC)

Mezinárodní federace zabývající se automatickým řízením a jeho zastoupením v oblasti strojírenství, vědy a dopadu řídicí technologie na společnost.

Viz také: Český komitét pro IFAC

International Federation for Information Processing (IFIP)

Přední nadnárodní apolitická organizace v oblasti informačních komunikačních technologií a věd, uznaná OSN a dalšími světovými orgány, zastupující IT společnosti z více než 38 zemí / regionů, pokrývající pět kontinentů s celkovým počtem členů přes půl milionu.

Viz také: Český komitét pro zpracování dat

Regional ICT Association in Central, Eastern and Southern Europe (IT STAR)

Regionální nevládní a neziskové profesní sdružení v oblasti ICT s působností ve střední, východní a jižní Evropě.

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa a dovednosti (DigiKoalice)

Otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatelů škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, zvýšení zvýšení digitálních dovedností občanů ČR, zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Další spolupráce

ČSKI dále spolupracuje s

Členové ČSKI dále pracují v některých organizacích neumožňujících kolektivní členství, např.