členství v ČSKI
členské příspěvky
přihláška [pdf]
přihláška [doc]
 
 
Členy ČSKI se mohou stát všichni, kdo se aktivně zajímají o kybernetiku, informatiku nebo příbuzné obory. Podrobnější informace o aktivitách společnosti najdete na webu ČSKI. S konkrétními dotazy se můžete obrátit přímo na adresu společnosti, a to buď mailem nebo klasickou poštou. Stejným způsobem lze podat i přihlášku do ČSKI na jednoduchém formuláři (viz menu vlevo), ve které zájemce o členství uvede:
  • odborné skupiny, do jejichž práce by se rád(a) zapojil(a) - podrobnější informace o jednotlivých skupinách i kontakty na jejich vedoucí jsou k dispozici v jejich profilech.
  • doporučení alespoň od dvou členů ČSKI. Ti, kteří nevědí o žádném členu ČSKI ve svém okolí, se mohou obrátit například na vedoucí/vedoucího vybrané odborné skupiny, případně i na někoho z předsednictva.

Členské příspěvky

Na základě rozhodnutí předsednictva ČSKI ze dne 3. dubna 2012 je výše ročních členských příspěvků stanovena následovně:

  • 250 Kč - řádné
  • 60   Kč - snížené pro studenty, důchodce a rodiče na rodičovské dovolené

Členské příspěvky poukazujte na bezhotovostně na účet ČSKI vedený u České spořitelny a.s., č.ú. 208673319/0800. Jako variabilní symbol uvádějte svoje členské číslo. Toto číslo lze zjistit na interních stránkách společnosti stejně jako historii plateb členských příspěvků. V hotovosti je možné příspěvky zaplatit na každoroční valné hromadě jejíž termín konání je v předstihu oznámen ve zpravodaji ČSKI.

Proč být členem

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) plní klasické funkce profesního neziskového sdružení a tradičně se již od svého vzniku v šedesátých letech 20tého století soustředí na podporu aktivit svých pracovních skupin, kterých je v současné době 7. Většina pořádaných akcí není určena pouze členům ČSKI - naopak je otevřena pro všechny zájemce. Právě členové ČSKI mají v rámci pracovních skupin možnost výrazně ovlivňovat program další práce, neboť jsou to pouze oni, kdo mohou získat dotaci například na organizaci různých konferencí a workshopů či na tištění jejich sborníků. Díky těmto příspěvkům je už léta pořádána řada velmi úspěšných a vysoce kvalitních akcí, jakými jsou např. SOFSEM, Pattern Recognition and Computer Vision Colloquium a Workshop, DATESO či MEDSOFT.

Ovšem kybernetika a informatika dnes už nejsou jen teoretickými disciplínami. Jsme svědky toho, jak zásadně mění svět, ve kterém žijeme – například Internet a související technologie výrazně mění ekonomii, produktivitu, informovanost i desinformovanost nejširší veřejnosti. O to větší zodpovědnost za budoucí vývoj cítí mnozí odborníci, kteří považují za svou povinnost přispět k identifikaci případných problémů i k hledání těch nejvhodnějších řešení, která jim mohou předcházet. Proto se v poslední době ČSKI snaží poskytovat prostor pro diskuze o celospolečenských záměrech v oblastech, ke kterým se její členové z hlediska své profese chtějí vyjádřit. Dobrým příkladem takové účelné aktivity členů ČSKI mohou být tisková prohlášení, která ČSKI vydala v posledních letech, viz sekce Prohlášení ČSKI.

Je důležité, aby právě hlas odborné veřejnosti zazníval dřív, než politická reprezentace přijme svá zásadní rozhodnutí. Samozřejmě, že sílu tomuto hlasu dává nejen sdělovaný myšlenkový obsah, ale také váha organizace, která za ním stojí. A váhu určuje nejen mediální viditelnost organizace, ale také počet a význam jejích členů!

Ke zviditelnění ČSKI nepochybně přispívá pověst, kterou si ČSKI vybudovala, projekt ECDL, jehož odborným garantem je právě ČSKI, i pravidelné udílení Ceny Antonína Svobody pro nejlepší disertace z oblasti kybernetiky a informatiky obhájené v uplynulém roce. A právě to, že ČSKI reprezentuje několik stovek svých členů, dodává na významu názorům vzešlým z diskuzí na fóru ČSKI. Každý z členů ČSKI tak má zásluhu na tom, že relevantní odborné argumenty zazní i v politických diskuzích.

Prostřednictvím kolektivního členství ČSKI v řadě mezinárodních organizací (např.: IFIP, IFAC, IAPR a ECCAI se členové pracovních skupin aktivně zapojují i do jejich práce a současně získávají i výhody spojené s tímto členstvím.