tisk | prohledávání 
 
 
cena A. Svobody
ECDL CZ
konference
 
 

Cena Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2013
[ 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ]

ČSKI v rámci svého základního poslání, kterým je kromě rozvoje kybernetiky a informatiky v České republice také podíl na pedagogické činnosti a na propagaci vědeckých výsledků oboru, vyhlašuje celostátní soutěž o Cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2013. [pdf]

Podmínky soutěže:

 1. Téma práce odpovídá předmětu činnosti ČSKI (kybernetice, informatice a příbuzným oborům).
 2. Práce byla obhájena v roce 2013 na vysoké škole se sídlem v ČR.
 3. Přihlášky hodnotí odborná komise jmenována předsednictvem ČSKI.
 4. Hodnocení probíhá ve dvou kolech.
 5. V prvním kole komise určí finalisty a jejich seznam zveřejní na webu ČSKI.
 6. V druhém kole komise určí vítěze soutěže. Komise se může rozhodnout cenu rozdělit, případně neudělit žádnou.
 7. Vítěz prezentuje práci na valné hromadě ČSKI, kde převezme peněžní částku 25 000 Kč a dále bude nominován za Českou republiku na evropskou cenu konsorcia ERCIM.

Podepsanou naskenovanou přihlášku s podpisy zašle uchazeč prostřednictvím systému EasyChair (položka „New Submission“, jako název článku se musí uvést název práce). Dále musí každý uchazeč zaslat na adresu následující dokumenty (v případě nadměrného rozsahu těchto dokumentů - více jak 5MB - stačí poslat odkaz na místo, kde jsou potřebné dokumenty ke stažení):

 1. Disertační práce ve formátu PDF včetně příloh.
 2. Samostatnou webovou prezentaci práce v českém a anglickém jazyce, která bude v případě postupu do finále zveřejněna na webu ČSKI.
 3. Oponentní posudky disertační práce.
 4. Odborný strukturovaný životopis autora včetně seznamu publikací.

Kritéria soutěže:

 1. Kvalita a originalita práce.
 2. Teoretický nebo praktický přínos pro obor práce.
 3. Odborný profil uchazeče.

Harmonogram soutěže:

2.12.2013
    Vyhlášení soutěže
28.2.2014
    Termín zaslání přihlášek
19.5.2014
    Vyhlášení finalistů na webu společnosti

20.6.2014

   

Slavnostní předání Ceny a diplomů finalistům

Hodnotící komise:

 • Ing. Petr Cintula, Ph.D., ÚI AV ČR, v.v.i. - předseda
 • doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D., ÚTIA AV ČR, v.v.i. - místopředseda
 • MUDr. Jiří Kofránek, CSc., 1. LF UK
 • prof. Ing. Mirko Navara, DrSc., FEL ČVUT
 • Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D., FJFI ČVUT
 • doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, FAV ZČU Plzeň
 • doc. Ing. Karel Richta, CSc., KSI MFF UK
 • Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D., FIT VÚT v Brně
 • Ing. Stanislava Šimberová, CSc., ASÚ AV ČR, v.v.i.
 • Ing. Karel Zimmermann, Ph.D., FEL ČVUT