tisk | prohledávání 
 
 
cena A. Svobody
ECDL CZ
podpořené projekty
 
 

Cena Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2016 [ in English ]
[ 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ]

ČSKI v rámci svého základního poslání, kterým je kromě rozvoje kybernetiky a informatiky v České republice také podíl na pedagogické činnosti a na propagaci vědeckých výsledků oboru, vyhlašuje celostátní soutěž o Cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2016. [ pdf ]

Podmínky soutěže:

 1. Téma práce odpovídá předmětu činnosti ČSKI (kybernetice, informatice a příbuzným oborům).
 2. Práce byla obhájena v roce 2016 na vysoké škole se sídlem v ČR.
 3. Přihlášky hodnotí odborná komise jmenována předsednictvem ČSKI.
 4. Hodnocení probíhá ve dvou kolech.
 5. V prvním kole komise určí finalisty a jejich seznam zveřejní na webu ČSKI.
 6. V druhém kole komise určí vítěze soutěže. Komise se může rozhodnout cenu rozdělit, případně neudělit žádnou.
 7. Vítěz prezentuje práci na valné hromadě ČSKI, kde převezme diplomy (pro sebe a svého školitele), peněžní částku 25 000 Kč a dále bude nominován za Českou republiku na evropskou cenu konsorcia ERCIM.

Podepsanou naskenovanou přihlášku s podpisy zašle uchazeč prostřednictvím systému EasyChair (položka „New Submission“, jako název článku se musí uvést název práce). Dále musí každý uchazeč zaslat na adresu následující dokumenty (v případě nadměrného rozsahu těchto dokumentů - více jak 5MB - stačí poslat odkaz na místo, kde jsou potřebné dokumenty ke stažení):

 1. Disertační práce ve formátu PDF včetně příloh.
 2. Samostatnou webovou prezentaci práce v anglickém jazyce, která bude v případě postupu do finále zveřejněna na webu ČSKI.
 3. Oponentní posudky disertační práce.
 4. Odborný strukturovaný životopis autora včetně seznamu publikací.

Kritéria soutěže:

 1. Kvalita a originalita práce.
 2. Teoretický nebo praktický přínos pro obor práce.
 3. Odborný profil uchazeče.

Harmonogram soutěže:

1.12.2016     vyhlášení soutěže
24.2.2017     termín zaslání přihlášek
28.4.2017     vyhlášení finalistů na webu společnosti
bude upřesněno     slavnostní předání Ceny a diplomů finalistům

 

Hodnotící komise:

 • doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D., ÚTIA AV ČR, v.v.i. - předseda
 • Ing. Karel Zimmermann, Ph.D., FEL ČVUT - místopředseda
 • doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., FI MUNI
 • Ing. Rostislav Horčík, Ph.D., ÚI AV ČR, v.v.i.
 • doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc., 1. LF UK
 • doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D., FAV ZČU
 • prof. Ing. Mirko Navara, DrSc., FEL ČVUT
 • prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., FJFI ČVUT
 • doc. Ing. Karel Richta, CSc., KSI MFF UK
 • Ing. Stanislava Šimberová, CSc., ASÚ AV ČR, v.v.i.