tisk | prohledávání 
 
 
statut
stanovy [pdf]
předsednictvo
vědecká rada
čestní členové
prohlášení ČSKI
zprávy o činnosti
historie
kontakty
 
 
[zásady os. údajů]
 

Předsednictvo ČSKI
(zvoleno usnesením Valné hromady ČSKI dne 3.6.2016)

 FEL ČVUT předsedkyně 224 357 233
 ÚI AV ČR, v.v.i místopředseda 266 053 200
 ÚI AV ČR, v.v.i. člen 266 053 421
 ÚI AV ČR, v.v.i. člen 266 052 088
 UPF 1. LF UK člen 224 965 912
 FEL ČVUT hospodář 224 357 392
 ÚI AV ČR, v.v.i. vědecká tajemnice 266 053 150
 F Solutions s.r.o. člen 604 619 669
 ÚTIA AV ČR, v.v.i. člen 266 052 205
 FEL ČVUT archivář 224 355 733
       
Historie předsednictví
       
Olga Štěpánková 2003 -      
Ivan Kramosil 1993 - 2002    
Jaroslav Vlček 1990 - 1992