ČSKI je členem následujících mezinárodních organizací:

Od ledna 2017 je ČSKI členem národního uskupení DigiKoalice. DigiKoalice je otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatele škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a docílit tak v důsledku větší konkurenceschopnosti české ekonomiky. DigiKoalice je členem mezinárodní platformy Digital Skills and Jobs Coalition. ČSKI se zavázala podporovat myšlenky Memoranda DigiKoalice.

ČSKI dále spolupracuje s ÖCG (Austrian Computer Society) a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP. Členové ČSKI dále pracují v některých organizacích neumožňujících kolektivní členství, např. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics), International Semiotic Institute, Imatra, Finsko a Deutsche Gesellshaft für Semiotik, International Speech Communication Association, Association for Computational Linguistics.