tisk | prohledávání 
 
   
ČSKI je členem následujících mezinárodních organizací: ČSKI dále spolupracuje s ÖCG (Austrian Computer Society) a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP. Členové ČSKI dále pracují v některých organizacích neumožňujících kolektivní členství, např. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics), International Semiotic Institute, Imatra, Finsko a Deutsche Gesellshaft für Semiotik, International Speech Communication Association, Association for Computational Linguistics.