členství v ČSKI
členské příspěvky
přihláška [pdf]
přihláška [doc]
 
 

Členské příspěvky

Na základě rozhodnutí předsednictva ČSKI ze dne 3.dubna 2012 je výše ročních členských příspěvků stanovena následovně:

  • 250 Kč - řádné
  • 60   Kč - snížené pro studenty a důchodce

Členské příspěvky poukazujte na bezhotovostně na účet ČSKI vedený u České spořitelny a.s., č.ú. 208673319/0800. Jako variabilní symbol uvádějte svoje členské číslo. Toto číslo lze zjistit na interních stránkách společnosti stejně jako historii plateb členských příspěvků. V hotovosti je možné příspěvky zaplatit na každoroční valné hromadě.