tisk | prohledávání 
 
 
statut
stanovy [pdf]
návrh stanov [pdf]
předsednictvo
vědecká rada
prohlášení ČSKI
výroční zprávy
historie
kontakty
 
 

V souladu se stanovami svolává předsednictvo ČSKI výroční valnou hromadu Společnosti
na pátek 29. května 2015 ve 14 hodin.
Valná hromada se bude konat ve vile Lanna (V sadech 1, 16000 Praha 6).

Vzhledem k tomu, že nový obcanský zákoník vyžaduje jisté změny v našich stanovách, bude důležitým bodem programu valné hromady prijetí navržených stanov a volba třetího člena revizní komise. Dále budou na programu obvyklé zprávy o činnosti a hospodaření ČSKI a diskuse o činnosti Společnosti.

Tešíme se nashledanou s co největším počtem členů!

Na základě rozhodnutí předsednictva ze dne 1.12.2014 vyhlásila ČSKI celostátní soutěž
o Cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2014.
Dne 7.5.2015 byly na webu ČSKI vyhlášeni vítězové.
Cena bude slavnostně předána na Valné hromadě ČSKI.

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je dobrovolná, výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků i studentů z oblasti kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů. Jejím posláním je podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně v těchto oborech v České republice a na koncepční a pedagogické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti, viz stanovy ČSKI.

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je přímou pokračovatelkou Československé kybernetické společnosti založené v roce 1966. K cílům ČSKI patří podpora a popularizace rozvoje kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů; zvyšování znalostí svých členů, zajišťování služeb členům a organizování odborného života. Počátky kybernetiky v tehdejším Československu popisuje článek Z. Wünsche.

ČSKI vyvíjí svou činnost prostřednictvím svých členů, kteří mohou pracovat v odborných skupinách společnosti. Členství umožňuje bezprostřední kontakt s domácím i zahraničním děním v tak dynamicky se rozvíjejících oborech jako jsou kybernetika a informatika. Tyto obory nabývají v moderním světě stále většího významu např. v telekomunikačních a počítačových sítích, robotice, umělé inteligenci, počítačové grafice, neuronových sítích atd. ČSKI nabízí svým členům vedle účasti na odborném životě ještě další služby a výhody, které jsou podrobněji popsány v sekci o členství.

ČSKI získala v roce 1999 licenci k šíření mezinárodního konceptu ECDL (European Computer Driving Licence) a od té doby ručí za kvalitu ECDL testování v ČR, vydává ECDL Certifikáty a prostřednictvím kanceláře ECDL-CZ uděluje licenční práva k provádění ECDL testů testovacím střediskům, více podrobností na www.ecdl.cz. Provoz ECDL v ČR probíhá v souladu s požadavky stanovenými mezinárodním řídícím orgánem, kterým je ECDL Foundation (www.ecdl.com).

adresa sekretariátu:   další kontakty:  
ČSKI
Pod Vodárenskou věží 2
182 07 Praha 8 - Libeň
 

telefon: 266 053 901
fax: 286 585 789
, www: www.cski.cz