tisk | prohledávání 
 
 
statut
stanovy [pdf]
předsednictvo
vědecká rada
prohlášení ČSKI
výroční zprávy
historie
kontakty
 
 

Valná hromada ČSKI

V pátek 3.6.2016 od 14 hodin proběhla v prostorách Ústavu informatiky AV ČR volební valná hromada Společnosti. V rámci valné hromady byly předneseny zprávy o činnosti ČSKI včetně informace o zapojení ČSKI do projektu ECDL a mezinárodních organizací CEPIS a ITStar, o činnosti vědecké rady, o hospodaření a revizní zpráva. Bylo uděleno absolutorium odstupujícímu předsednictvu a proběhla volba předsedy a orgánů Společnosti na následující 3-leté období. Valná hromada byla zakončena slavnostním předáním ceny Antonína Svobody za rok 2015.

V rámci valné hromady proslovil zvanou přednášku doc. Michal Jakob, Ph.D. na téma Inteligentní plánování tras pro udržitelnou mobilitu.

Abstrakt. Ve své přednášce nejdříve stručně představím problematiku plánování tras a poukážu na některé z aktuální výzkumných problému v této oblasti. Poté se zaměřím na vybrané výsledky Centra umělé inteligence FEL ČVUT v oblasti plánování tras pro udržitelnou mobilitu. Pohovořím o našem novém originálním přístupu k plánování intermodálních cest, tj. cest kombinujících více typů dopravních prostředků, jak individuálních, tak hromadných, v rámci jedné cesty.
Dále pohovořím o naší práci na pokročilých algoritmech pro plánování tras pro speciální typy dopravní prostředky, konkrétně pro městkou cyklodopravu a elektromobilitu. Kromě relevantních modelů a algoritmů v obou případech zmíním softwarově-inženýrské aspekty tvorby systémů pro plánování tras a pohovořím o zkušenostech s jejich praktickým nasazením.

Slidy prezentace naleznete zde. A dále si můžete přímo vyzkoušet práci s cykloplánováčem.

 

Dne 1.11.2015 vyhlásila ČSKI soutěž o Cenu Antonína Svobody za rok 2015.
Dne 16.5.2016 byl vyhlášen vítězem soutěže Ing. Ondřej Lengál Ph.D.

Vítězi a všem finalistům blahopřejeme !

 

Dne 9.12.2015 konferencí ADA 200 a následnou stejnojmennou výstavou připomenulo
Technické muzeum v Brně
200. výročí narození Ady Augusty King, hraběnky Lovelace.

 

S potěšením oznamujeme, že vítězka Ceny Antonína Svobody za rok 2013
Zuzana Kúkelová uspěla v mezinárodní soutěži pořádané
ERCIM - the European Research Consortium for Informatics and Mathematics
a získala the 2015 Cor Baayen Award.

Blahopřejeme !

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je dobrovolná, výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků i studentů z oblasti kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů. Jejím posláním je podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně v těchto oborech v České republice a na koncepční a pedagogické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti, viz stanovy ČSKI.

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) je přímou pokračovatelkou Československé kybernetické společnosti založené v roce 1966. K cílům ČSKI patří podpora a popularizace rozvoje kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů; zvyšování znalostí svých členů, zajišťování služeb členům a organizování odborného života. Počátky kybernetiky v tehdejším Československu popisuje článek Z. Wünsche.

ČSKI vyvíjí svou činnost prostřednictvím svých členů, kteří mohou pracovat v odborných skupinách společnosti. Členství umožňuje bezprostřední kontakt s domácím i zahraničním děním v tak dynamicky se rozvíjejících oborech jako jsou kybernetika a informatika. Tyto obory nabývají v moderním světě stále většího významu např. v telekomunikačních a počítačových sítích, robotice, umělé inteligenci, počítačové grafice, neuronových sítích atd. ČSKI nabízí svým členům vedle účasti na odborném životě ještě další služby a výhody, které jsou podrobněji popsány v sekci o členství.

ČSKI získala v roce 1999 licenci k šíření mezinárodního konceptu ECDL (European Computer Driving Licence) a od té doby ručí za kvalitu ECDL testování v ČR, vydává ECDL Certifikáty a prostřednictvím kanceláře ECDL-CZ uděluje licenční práva k provádění ECDL testů testovacím střediskům, více podrobností na www.ecdl.cz. Provoz ECDL v ČR probíhá v souladu s požadavky stanovenými mezinárodním řídícím orgánem, kterým je ECDL Foundation (www.ecdl.com).

adresa sekretariátu:   další kontakty:  
ČSKI
Pod Vodárenskou věží 2
182 07 Praha 8 - Libeň
 

telefon: 266 053 901
fax: 286 585 789
, www: www.cski.cz