cena A. Svobody
ECDL CZ
podpořené projekty
 
 
[zásady os. údajů]
 

Cena Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2014
[ 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ]

Slavnostní předání Ceny
proběhlo 29. května 2015 ve Vile Lanna, V sadech 1, Praha 6
v rámci Valné hromady ČSKI spojené s přednáškou doc. Šolcové z FIT ČVUT.
[ fotografie z vyhlášení výsledků ]

Disertační práce - finalisté

 

Hodnotící komise:

  • doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D., ÚI AV ČR, v.v.i. - předseda
  • doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D., ÚTIA AV ČR, v.v.i. - místopředseda
  • RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., FI MUNI
  • doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D., FAV ZČU
  • MUDr. Jiří Kofránek, CSc., 1. LF UK
  • prof. Ing. Mirko Navara, DrSc., FEL ČVUT
  • prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., FJFI ČVUT
  • doc. Ing. Karel Richta, CSc., KSI MFF UK
  • Ing. Stanislava Šimberová, CSc., ASÚ AV ČR, v.v.i.
  • Ing. Karel Zimmermann, Ph.D., FEL ČVUT