cena A. Svobody
ECDL CZ
podpořené projekty
 
 
[zásady os. údajů]
 

Cena Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci
[ in English ]
[ 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ]

Podrobné informace jsou uvedeny na webu soutěže http://svobodovacena.ciirc.cvut.cz.