cena A. Svobody
ECDL CZ
podpořené projekty
 
 
[zásady os. údajů]
 

Cena Antonína Svobody pro nejlepší diplomovou a disertační práci roku 2008
[ 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ]

[ fotografie z vyhlášení výsledků ]

Disertační práce - finalisté

  • doc. Ing. Michal Haindl, DrSc., ÚTIA AV ČR, v.v.i. - předseda
  • Ing. Petr Cintula, Ph.D., ÚI AV ČR, v.v.i. - místopředseda
  • doc. Michal Beneš, CSc., FJFI ČVUT
  • MUDr. Jiří Kofránek, CSc., 1. LF UK
  • Mgr. Michal Koucký, Ph.D., MÚ AV ČR, v.v.i.
  • prof. Ing. Jan Nouza, CSc., FMIM TU v Liberci
  • doc. Ing. Karel Richta, CSc., KSI MFF UK
  • Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D., FIT VÚT v Brně