Zdeněk Letko - Diplomová práce

Webová prezentace pro soutěž ČSKI.

Přihláška:

Naskenovaná přihláška do soutěže ČSKI: PDF soubor


Diplomová práce:

Autor: Zdeněk Letko
Název práce (česky): Dynamická detekce a léčení časově závislých chyb nad daty v prostředí Java
Název práce (anglicky): Dynamic Detection and Healing of Data Races in Java
Datum obhájení práce: 17. června 2008
Text práce: PDF soubor
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Vojnar PhD. - posudek práce (PDF)
Oponent práce: doc. Dr. Ing. Dušan Kolář - posudek práce (PDF)


Publikace související s prací

Mezinárodní recenzovaný workshop PADTAD:

Studentská soutěž EEICT:

Vědecké zprávy mezinárodního evropského projektu SHADOWS:Vytvořený prototyp

Nejnovější verzi prototypu spolu s nápovědou lze stáhnout ze stránky nástroje:
http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/verifit/tools/racedetect/Acknowledgement

This work is partially supported by the European Community under the Information Society Technologies (IST) programme of the 6th FP for RTD - project SHADOWS, contract IST-035157. The authors are solely responsible for the content of this work. It does not represent the opinion of the European Community, and the European Community is not responsible for any use that might be made of data appearing therein.