Czech Society for Cybernetics and Informatics

The Czech Society for Cybernetics and Informatics (ČSKI) is a voluntary, selective organization of scientific, scientific-pedagogical and professional staff as well as students from the field of cybernetics, informatics and related fields. Its mission is to participate in the further development and raising of the level in these fields in the Czech Republic and in conceptual and pedagogical activities, as well as in the promotion and implementation of the results of scientific research activities.

The Czech Society for Cybernetics and Informatics (ČSKI) is a direct successor to the Czechoslovak Cybernetic Society founded in 1966. The goals of ČSKI include the support and popularization of the development of cybernetics, informatics and related fields; increasing the knowledge of its members, providing services to members and organizing professional life. The beginnings of cybernetics in what was then Czechoslovakia are described in an article by Z. Wünsch.

ČSKI is active through its members, who are concerned into the working groups. Membership enables direct contact in such dynamically changing fields as cybernetics and informatics are. These fields are becoming increasingly important in the modern world, e.g. in telecommunications and computer networks, robotics, artificial intelligence, computer graphics, neural networks, etc.

ČSKI obtained a license to distribute the international concept of ECDL (European Computer Driving License) in 1999 and since then is responsible for the quality of ECDL testing in the Czech Republic, issues ECDL Certificates and through the ECDL-CZ office grants license rights to perform ECDL tests to test centers, more details at www.ecdl.cz. The operation of ECDL in the Czech Republic is carried out in accordance with the requirements set by the international governing body, which is ECDL Foundation.

Pozvánka na akce spolupořádané ČSKI

MEDSOFT

Jubilejní 35. ročník konference MEDSOFT se bude konat 15.12.2023 v Praze, Na bojišti 3, Praha 2, ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

První ročník této konference, věnované tvůrcům a uživatelům zdravotnického a lékařského softwaru, se uskutečnil před 35 lety v roce 1988. Již tenkrát jsme každou přednášku na Medsoftu doplňovali článkem ve sborníku vysázeného v programu TeX, což bylo v té době ne zcela běžné. Druhý ročník Medsoftu proběhl ve vzrušené předvánoční době sametové revoluce v prosinci 1989.

Svět se pro nás otevřel, a tak dnes proto dáváme přednost spíše mezinárodním konferencím a kongresům, než přípravě článků pro národní akce.

Semináře, sympozia a konference jsou ale nejen místem pro prezentaci výsledků, ale především jsou místem setkávání, diskusí a navazování nových kontaktů, i na národní úrovni.

The 46th Pattern Recognition and Computer Vision Colloquium

Další Kolokvium v rozpoznávání vzorů a počítačovém vidění proběhne 7. prosince 2023. Kolokvium je zaběhnutou akcí s bohatou tradicí od roku 1998. Setkání společně pořádají Visual Recognition Group a Katedra kybernetiky ČVUT v Praze a těší se štědré podpoře České společnosti pro uznávání vzorů (CPRS). Akce je otevřena pro každého zájemce, účast je zdarma.

Pozvánka na valnou hromadu ČSKI 2023

Dovolujeme si pozvat členy ČSKI dne 22. června 2023 od 14 hodin na valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v místnosti A101 v budově CIIRC ČVUT (Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice). Místnost A101 je v přízemí budovy hned za recepcí u vchodu A.

Návrh programu:

ČSKI announces the national competition for Antonín Svoboda Award for the Best Ph.D.

The topic of PhD thesis falls within the scope of ČSKI's scientific activities (cybernetics, informatics, related fields). The thesis defended in 2022 at a faculty located in the Czech Republic can be applied.

For detailed information, follow the Antonín Svoboda Award link.

Etický kodex IFIP

ČSKI, jako člen International Federation for Information Processing (IFIP), pro potřeby místních informatiků přeložila do českého jazyka Etický kodex IFIP. Tento dokument shrnuje principy chování, kterými by se členové ČSKI měli řídit při výkonu svého povolání.

Valná hromada ČSKI 2022

V souladu se stanovami svolalo předsednictvo ČSKI volební valnou hromadu Společnosti na čtvrtek 23. června ve 14 hodin.

Přítomní vyslechli úvodní přednášku PhDr. Davida Černého „Etika autonomních vojenských robotů".

Programu:

About

The Czech Society for Cybernetics and Informatics (ČSKI) is a voluntary, selective organization of scientific, scientific-pedagogical and professional staff as well as students from the field of cybernetics, informatics and related fields. Its mission is to participate in the further development and raising of the level in these fields in the Czech Republic and in conceptual and pedagogical activities, as well as in the promotion and implementation of the results of scientific research activities.

The Czech Society for Cybernetics and Informatics (ČSKI) is a direct successor to the Czechoslovak Cybernetic Society founded in 1966. The goals of ČSKI include the support and popularization of the development of cybernetics, informatics and related fields; increasing the knowledge of its members, providing services to members and organizing professional life. The beginnings of cybernetics in what was then Czechoslovakia are described in an article by Z. Wünsch.

ČSKI is active through its members, who are concerned into the working groups. Membership enables direct contact in such dynamically changing fields as cybernetics and informatics are. These fields are becoming increasingly important in the modern world, e.g. in telecommunications and computer networks, robotics, artificial intelligence, computer graphics, neural networks, etc.

ČSKI obtained a license to distribute the international concept of ECDL (European Computer Driving License) in 1999 and since then is responsible for the quality of ECDL testing in the Czech Republic, issues ECDL Certificates and through the ECDL-CZ office grants license rights to perform ECDL tests to test centers, more details at www.ecdl.cz. The operation of ECDL in the Czech Republic is carried out in accordance with the requirements set by the international governing body, which is ECDL Foundation.