Czech Society for Cybernetics and Informatics

The Czech Society for Cybernetics and Informatics (ČSKI) is a voluntary, selective organization of scientific, scientific-pedagogical and professional staff as well as students from the field of cybernetics, informatics and related fields. Its mission is to participate in the further development and raising of the level in these fields in the Czech Republic and in conceptual and pedagogical activities, as well as in the promotion and implementation of the results of scientific research activities.

The Czech Society for Cybernetics and Informatics (ČSKI) is a direct successor to the Czechoslovak Cybernetic Society founded in 1966. The goals of ČSKI include the support and popularization of the development of cybernetics, informatics and related fields; increasing the knowledge of its members, providing services to members and organizing professional life. The beginnings of cybernetics in what was then Czechoslovakia are described in an article by Z. Wünsch.

ČSKI is active through its members, who are concerned into the working groups. Membership enables direct contact in such dynamically changing fields as cybernetics and informatics are. These fields are becoming increasingly important in the modern world, e.g. in telecommunications and computer networks, robotics, artificial intelligence, computer graphics, neural networks, etc.

ČSKI obtained a license to distribute the international concept of ECDL (European Computer Driving License) in 1999 and since then is responsible for the quality of ECDL testing in the Czech Republic, issues ECDL Certificates and through the ECDL-CZ office grants license rights to perform ECDL tests to test centers, more details at www.ecdl.cz. The operation of ECDL in the Czech Republic is carried out in accordance with the requirements set by the international governing body, which is ECDL Foundation.

Pozvánka na valnou hromadu ČSKI 2022

V souladu se stanovami svolává předsednictvo ČSKI volební valnou hromadu Společnosti na čtvrtek 23. června ve 14 hodin. Valná hromada se bude konat v zasedací místnosti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, vchod A, místnost A101 v přízemí budovy).

Přítomní budou moci vyslechnout úvodní přednášku PhDr. Davida Černého „Etika autonomních vojenských robotů".

Vyzýváme všechny členy ČSKI k podávání návrhů na členy předsednictva. Návrhy můžete posílat poštou, e-mailem, případně podávat telefonicky kterémukoliv členovi předsednictva ČSKI nebo osobně na valné hromadě před zahájením voleb.

Těšíme se na shledanou s co největším počtem členů.

Návrh programu:

Etický kodex IFIP

ČSKI, jako člen International Federation for Information Processing (IFIP), pro potřeby místních informatiků přeložila do českého jazyka Etický kodex IFIP. Tento dokument shrnuje principy chování, kterými by se členové ČSKI měli řídit při výkonu svého povolání.

ČSKI announces the national competition for Antonín Svoboda Award for the Best Ph.D.

The topic of PhD thesis falls within the scope of ČSKI's scientific activities (cybernetics, informatics, related fields). The thesis defended in 2021 at a faculty located in the Czech Republic can be applied.

For detailed information, follow the Antonín Svoboda Award link.

Pozvánka na valnou hromadu ČSKI 2021

Dovolujeme si pozvat členy ČSKI dne 24. června 2021 od 14 hodin na valnou hromadu společnosti, která se bude konat ve vile Lanna. Na programu jsou následující body:

 1. Zpráva o činnosti ČSKI v roce 2020 včetně informace o zapojení ČSKI do zahr. organizací.
 2. Zpráva o hospodaření ČSKI v uplynulém roce a zpráva revizní komise.
 3. Diskuse k předloženým zprávám a jejich schválení.
 4. Představení finalistů soutěže o Cenu A. Svobody a předání ocenění vítězům.
 5. Referát vítězů Ceny A. Svobody – krátké seznámení s odměněnými pracemi.
 6. Zvaná přednáška Tomáše Mikolova (CIIRC ČVUT), nositele ceny Neuron 2020, o budoucnosti umělé inteligence a zkušenostech z práce pro Google, Facebook i Microsoft.
 7. Různé

CSKI Activity Report 2020

ČSKI Council has supported the Call on SARS-CoV-2 Virus Prevention

The ČSKI Council joins the Call of the Panelists of the 3rd Discussion Forum of the Faculty of Science, Charles University, which is summarizes the conclusions of the public expert online discussion devoted to the SARS-CoV-2 virus and COVID-19 disease held October 13, 2020. The call considers the current epidemiological situation to be extremely serious and highlights effects of several rules and recommendations.

ČSKI, as a professional organization of Czech experts in cybernetics and informatics, fully supports all the conclusions of the call.

ČSKI podpoří ceny pro vítěze Matematické olympiády 2020 v kategorii programování.

Jednota českých matematiků a fyziků se obrátila na ČSKI s prosbou o podporu při pořádání kategorie P (programování) Matematické olympiády v roce 2020, neboť mimořádné okolnosti související s Covid-19 karanténou ohrozily zdárný průběh celé akce.

Předsednictvo ČSKI se rozhodlo připojit k pořadatelům kategorie P Matematické olympiády a slíbilo zajistit odměny pro vítěze v celkové hodnotě 10000 Kč.

Svobodova cena 2019 byla udělena

Cena Antonína Svobody pro nejlepší dizertační práci za rok 2019 byla udělena Filipovi Radenovićovi za práci Visual Retrieval with Compact Image Representations.

Dalšími finalisty jsou:

Všem finalistům a vítězi Ceny blahořejeme.

Valná hromada ČSKI

Dne 11. června 2020 od 14 hodin proběhla ve vile Lanna valná hromada ČSKI s následujícím programem:

 1. Zpráva o činnosti ČSKI v roce 2019 včetně informace o zapojení ČSKI do zahr. organizací.
 2. Zpráva o hospodaření ČSKI v uplynulém roce a zpráva revizní komise.
 3. Diskuse ke všem předloženým zprávám a jejich schválení.
 4. Představení finalistů a předání Ceny A. Svobody.
 5. Referát vítěze Ceny A. Svobody, který představí odměněnou práci.
 6. Různé.

Na úvod výročního setkání členů ČSKI byla přednesena zvaná přednáška od prof. Ing. Daniela Sýkory, Ph.D., FEL ČVUT v Praze nazvaná Can machines paint like an artist?:

Computer science is nowadays surfing on a massive hype of advances in AI. The overall impression is that neural networks can solve almost any difficult task, and thus there are no doubts machines can easily draw in the style of famous artists. In this talk, we look closely into this question and demonstrate that we are pretty close to a point when a machine could pass an artistic version of the Turing test. However, the surprising fact is that algorithms that can meet this challenge are not based on neural networks. Why is that? Could this change in near future?