Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

Orgány ČSKI

Předsednictvo ČSKI

Historie předsednictví

 • Olga Štěpánková (2003 - ...)
 • Ivan Kramosil (1993 - 2002)
 • Jaroslav Vlček (1990 - 1992)

Vědecká rada ČSKI

Historie předsednictví

 • Stanislava Šimberová (2015 - ...)
 • Jiří Kofránek (2006 - 2015)
 • Viktor Beneš (2001 - 2006)

Čestní členové

 • doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.
 • prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
 • doc. PhDr. Petr Jirků, CSc.
 • doc. RNDr. Ivan Kramosil, DrSc.
 • prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.
 • prof. Ing. Dr. Ladislav Tondl, DrSc.
 • doc. MUDr. Zdeněk Wünsch, CSc.
 • prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.