tisk | prohledávání 
 
 
přehled
 
 

Valná hromada ČSKI

Dne 23. února proběhla valná hromada ČSKI. Valná hromada:

1) schválila zprávu o činnosti ČSKI, zprávu Vědecké rady, zprávu
o hospodaření a zprávu revizní komise;

2) uložila Vědecké radě, aby vstoupila do veřejné diskuse o informatizaci
veřejné správy ČR a rozvoji znalostní společnosti;

3) udělila absolutorium odstupující předsedkyni, předsednictvu a
revizní komisi;

4) rozhodla o těch podrobnostech způsobu volby nových orgánů
ČSKI, které nejsou upraveny stanovami;

5) zvolila nové orgány Společnosti ve složení:

 • Olga Štěpánková - předsedkyně
 • Dagmar Harmancová
 • Petr Cintula
 • David Coufal
 • Michal Haindl
 • Petr Jirků
 • Jiří Kléma
 • Mirko Navara
 • Stanislava Šimberová
 • Julius Štuller
 • Jiřina Vejnarová
 • revizní komise: Radim Jiroušek, Karel Sladký

[zpět na přehled]