tisk | prohledávání 
 
 
přehled
 
 

Valná hromada ČSKI

Dne 24. února 2006 se konala valná hromada ČSKI. V jejím průběhu byly předneseny následující zprávy:

- zpráva o činnosti ČSKI za rok 2005, viz též zde, (O. Štěpánková - předsedkyně)
- zpráva o hospodaření ČSKI za rok 2005 (J. Zvárová - hospodářka)
- zpráva revizní komise (K. Sladký - člen revizní komise)

Bylo konstatováno, že loňská ztráta v hospodaření byla vyrovnána.
Valná hromada zvolila dva nové čestné členy ČSKI: doc. RNDr. Ivana Kramosila, DrSc. a prof. Milana Mareše DrSc.
Předsednictvo požádalo valnou hromadu o prodloužení mandátu o jeden rok, aby mohl být dořešen přechod provozu ECDL konceptu na nový administrativní režim (touto záležitostí se předsednictvo intenzivně zabývalo v průběhu loňského roku). Valná hromada prodloužení schválila, schválila rovněž kooptaci nových členů předsednictva - Ing. D.Coufala, Ph.D. a Ing. J.Štullera, CSc. Přitom valná hromada akceptovala žádost prof. RNDr. J. Zvárové, DrSc. o uvolnění ze své funkce v předsednictvu ČSKI.
V závěru valné hromady připomněl doc. RNDr. Jan Sedlák, CSc. blížící se 50. výročí spuštění prvního československého počítače SAPO a vyzval k využití tohoto jubilea k propagaci kybernetiky a informatiky u veřejnosti.

[zpět na přehled]