cena A. Svobody
ECDL CZ
podpořené projekty
 
 
[zásady os. údajů]
 

Cena Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2013
[ 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ]

Slavnostní předání Ceny
proběhlo 20. června 2014 ve Vile Lanna, V sadech 1, Praha 6
v rámci Valné hromady ČSKI spojené s přednáškou prof. Tůmy z ÚI AV ČR
[ fotografie z vyhlášení výsledků ]

Disertační práce - finalisté

Hodnotící komise

  • Ing. Petr Cintula, Ph.D., ÚI AV ČR, v.v.i. - předseda
  • doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D., ÚTIA AV ČR, v.v.i. - místopředseda
  • MUDr. Jiří Kofránek, CSc., 1. LF UK
  • prof. Ing. Mirko Navara, DrSc., FEL ČVUT
  • Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D., FJFI ČVUT
  • doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, FAV ZČU Plzeň
  • doc. Ing. Karel Richta, CSc., KSI MFF UK
  • Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D., FIT VÚT v Brně
  • Ing. Stanislava Šimberová, CSc., ASÚ AV ČR, v.v.i.
  • Ing. Karel Zimmermann, Ph.D., FEL ČVUT