statut
stanovy [pdf]
předsednictvo
vědecká rada
čestní členové
prohlášení ČSKI
zprávy o činnosti
historie
kontakty
 
 
[zásady os. údajů]
 

Vědecká rada ČSKI
(na základě usnesení schůze VR ze dne 30.11.2015)

 předsedkyně OS pro rozpoznávání
 člen OS pro umělou inteligenci
 člen OS pro logiku, pravděpodobnost a usuzování
 člen Komitét pro IFAC
 člen OS pro rozvoj počítačové gramotnosti
 člen OS pro lékařsko-biologickou kybernetiku
 člen Komitét pro IFIP
 člen OS informatika a společnost
     
Historie předsednictví
     
Stanislava Šimberová 2015 -   (OS pro rozpoznávání)
Jiří Kofránek 2006 - 2015 (OS pro lékařsko-biologickou kybernetiku)
Viktor Beneš 2001 - 2006 (OS pro stereologii)