statut
stanovy [pdf]
předsednictvo
vědecká rada
čestní členové
prohlášení ČSKI
zprávy o činnosti
historie
kontakty
 
 
[zásady os. údajů]
 
Čestní členové ČSKI
  • doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D.
  • prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.
  • prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
  • doc. PhDr. Petr Jirků, CSc.
  • doc. RNDr. Ivan Kramosil, DrSc.
  • prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.
  • prof. Ing. Dr. Ladislav Tondl, DrSc.
  • doc. MUDr. Zdeněk Wünsch, CSc.
  • prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.