Czech Society for Cybernetics and Informatics

Contact

Contact and Address

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
Jugoslávských partyzánů 1580
160 00 Praha 6 – Dejvice

Email: (email)

Secretariat Address

  • název: Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
  • DIČ: CZ00444588
  • sídlo: Praha 8, Pod vodárenskou věží 4
  • právní forma: 701 - Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
  • datum vzniku: 26.9.1990

Bank Account

Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 208673319/0800

Documents