cena A. Svobody
ECDL CZ
podpořené projekty
 
 
[zásady os. údajů]
 

Obecně o ECDL

ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně uznávaný certifikát, dokládající schopnost aktivního zvládnutí základních praktických dovedností pro všestranné a efektivní využívání současné výpočetní techniky. Je dokladem toho, že jeho držitel úspěšně složil testy podle ECDL standardu v rozsahu definovaném ECDL Sylabem.

Garanty kvality tohoto certifikátu jsou mezinárodní společnost CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), sdružující odborníky v oblasti počítačových věd, a ECDL Foundation (ECDL F), založená v lednu 1997 společností CEPIS za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu. CEPIS prosazuje ECDL jako prostředek pro vytvoření jednotného celoevropského standardu počítačových dovedností, který může být uznáván zaměstnavateli jako spolehlivý doklad dosaženého stupně počítačové gramotnosti. ECDL koncept totiž nabízí nový transparentní a standardizovaný přístup k testování kvality dovedností při používání informačních technologií. Takové testování nejen zjednoduší a zprůhlední proces přijímání nových pracovníků, ale současně dává každému jednotlivci nástroj, jak prokázat svůj zodpovědný přistup k celoživotnímu vzdělávání. Odborníci si totiž zřetelně uvědomují, že pouze rozumné a důvěryhodné testování znalostí, získaných v průběhu libovolného školení, je zárukou plného racionálního využití prostředků, vynaložených na školení. Právě takový postup nabízí ECDL certifikace, která ECDL průkaz charakterizuje jako: "řidičský průkaz pro informační dálnici." ECDL Foundation zodpovídá za soustavný rozvoj a vylepšování ECDL konceptu, a má za úkol reagovat na měnící se požadavky odborné výuky v kontextu celoživotního vzdělávání.

ECDL v České republice
ČSKI (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku) získala oprávnění k šíření ECDL konceptu 2.6.1999 a stala se tak držitelkou ECDL licence a garantem kvality ECDL certifikátů pro ČR. ČSKI uděluje licenční práva k provádění ECDL testů těm střediskům, která splní kriteria stanovená ECDL Foundation. Webové stránky týkající se projektu ECDL v České republice jsou na www.ecdl.cz zde naleznete další a podrobnější informace.