Czech Society for Cybernetics and Informatics

Codex IFIP

Masivní digitalizace napříč všemi obory lidské činnosti (od průmyslu, obchodu a služeb po zdravotnictví, komunikaci, kulturu a zábavní sektor) a rozvoj umělé inteligence mění výrazně náš současný svět i postavení jednotlivce ve společnosti a jeho schopnost zásadně ovlivnit život velkého množství lidí. S takovým potenciálem je třeba zacházet velmi obezřetně a mezinárodní organizace, které sdružují odborníky v oblasti digitálních technologií a dalších relevantních oborů, upozorňují na zodpovědnost, která je s ním spojena. Velké profesní společnosti jako IFIP a ACM formulovaly v posledních letech svůj Etický kodex shrnující principy chování, kterými by se jejich členové měli řídit při výkonu svého povolání.

ČSKI si je vědoma významu takového kroku a jako členská organizace IFIP nabízí svým členům překlad Etického kodexu IFIP jako podnět k zamyšlení a inspirační zdroj pro diskuzi o tomto tématu.