zpravodaj ČSKI
aktuální číslo
přednáška
archiv
  - 2019
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014
  - 2013
  - 2012
  - 2011
  - 2010
  - 2009
  - 2008
  - 2007
  - 2006
  - 2005
  - 2004
  - 2003
  - 2002
  - 2001
  - 2000
  - 1999
  - 1998
  - 1997
  - 1996
  - 1995
  - 1994
 
 
zpravodaj ČSKI - květen 2013 [ pdf ]
[ zaslat oznámení o přednášce ]
leden|únor|březen|duben|květen|červen|říjen|listopad|prosinec


datum: 22.5.2013 v 14:00
název: Well-pointované koalgebry a minimální automaty
přednášející: Jiří Adámek (TU Braunschweig)
místo konání: UI, 2.patro, místnost č.318

souhrn: Pointované koalgebry představují dynamické systémy s iniciálním stavem. Pokud neexistuje vlastní podkoalgebra ani vlastní kvocient, mluvíme o well-pointovaných koalgebrách. Terminální koalgebru každého funktoru zachovávajícího průniky lze popsat jako koalgebru všech well-pointovaných koalgeber. To platí pro endofunktory variet algeber.
Každou pointovanou koalgebru lze zúžit na well-pointovanou. Aplikace na funktor F(Q) = 2 x Q x Q, jehož koalgebry jsou automaty s binárními vstupy, dává minimalizaci deterministických automatů ve varietě V. V řadě případů tuto minimalizaci lze přeložit jako konstrukci nedeterministického automatu (v Set). Například V = booleovy algebry vede na tzv. automaty Brzozowského a Tamma, a V = polosvazy vede na tzv. jiromaty.