statut
stanovy [pdf]
předsednictvo
vědecká rada
čestní členové
prohlášení ČSKI
zprávy o činnosti
historie
kontakty
 
 
[zásady os. údajů]
 

Prohlášení ČSKI

  • 6.11.2017
  • 12.03.2010
   

předsednictva a vědecké rady ČSKI k povinné e-preskipci léčiv od 1.1.2018
valné hromady ČSKI k novele zákona č. 347/2009 Sb.

  • 21.12.2009
  • 10.6.2009
  • 13.2.2009
  • 13.2.2009
  • 7.10.2008
   

ČSKI trvá na svém stanovisku k projektu elektronických vinět
k návrhu rozpočtu RVV pro Akademii věd České republiky
k šíření vědeckých informací ve veřejnoprávních médiích
k projektu rozvoje informačních a komunikačních technologií
zastavte projekt elektronických vinět