statut
stanovy [pdf]
předsednictvo
vědecká rada
čestní členové
prohlášení ČSKI
zprávy o činnosti
historie
kontakty
 
 
[zásady os. údajů]
 

Předsednictvo ČSKI
(zvoleno usnesením Valné hromady ČSKI dne 6.6.2019)

 ČVUT předsedkyně 224 354 250
 ÚPF 1. LF UK člen 224 965 902
 ÚI AV ČR, v.v.i. člen 266 052 088
 ÚI AV ČR, v.v.i. člen ---
 MFF UK člen 221 914 265
 ÚTIA AV ČR, v.v.i. člen 266 052 809
 ÚTIA AV ČR, v.v.i. člen 266 052 262
 ÚI AV ČR, v.v.i člen 266 053 630
 ÚI AV ČR, v.v.i člen 266 053 200
 Technologická agentura ČR člen 604 619 669
 FEL ČVUT člen 224 355 733
       
Historie předsednictví
       
Olga Štěpánková 2003 -      
Ivan Kramosil 1993 - 2002    
Jaroslav Vlček 1990 - 1992