zpravodaj ČSKI
aktuální číslo
přednáška
archiv
  - 2019
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014
  - 2013
  - 2012
  - 2011
  - 2010
  - 2009
  - 2008
  - 2007
  - 2006
  - 2005
  - 2004
  - 2003
  - 2002
  - 2001
  - 2000
  - 1999
  - 1998
  - 1997
  - 1996
  - 1995
  - 1994
 
 
zpravodaj ČSKI - únor 2005 [ pdf ]
[ zaslat oznámení o přednášce ]
leden|únor|březen|duben|květen|červen|září|říjen|listopad|prosinec


datum: 28.2.2005 v 14:15
název: Ontologie a sémantický web (Prezentace vysledků výzkumu)
přednášející: Karel Fiala (FI MU Brno)
místo konání: UI, 2.patro, místnost č.318

souhrn: V oblasti návrhu ontologického popisu jsme se soustředili na propojení informací z ontologií s existujícími jazykovými zdroji – tezaury, sémantickými sítěmi typu wordnet, terminologickými databázemi atd. Bylo navrženo XML schéma umožňující propojení znalostí z takových zdrojů. Současně byla do tohoto formátu transformována databáze RussNet, obsahující jak taxonomii vybraných pojmů v ruštině, tak morfologickou a částečně i syntaktickou informaci (valenční rámce). Pro daný formát byly implementovány XML transformace umožňující zobrazování ontologických i jazykových dat pomocí nástroje DEB.Ve spolupráci s kolegy z Tübingenské university byly započaty práce na převodu jejich sémantické sítě GermaNet do našeho formátu s cílem získat kompatibilní zdroje pro další jazyky.
Vzhledem k postupnému doplňování valenčních rámců do českého wordnetu plánujeme také převod tohoto poměrně rozsáhlého zdroje do nového formátu.V souvislosti s cílem projektu zkoumání modularity, integrace a opakovaného použití ontologií byla pozornost věnována i dalším zdrojům sémantických dat, konkrétně asociačním tezaurům (výsledky slovních asociací), které poskytují cenné informace o vztazích mezi pojmy a jejich "uložení" v lidské paměti.
Jako velmi nadějná oblast se jeví porovnávání vazeb získaných z asociačních tezaurů se vztahy získanými ze sémantických sítí, případně automatickou analýzou z korpusových textů. Existuje těsný vztah mezi porovnáváním takových dat z různých zdrojů a mapováním ontologií Sémantického Webu. Získané výsledky jsou tedy relevantní pro srovnávání a kombinování ontologií, integraci dat, případně služeb Sémantického Webu, popsaných různými ontologiemi.