zpravodaj ČSKI
aktuální číslo
přednáška
archiv
  - 2019
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014
  - 2013
  - 2012
  - 2011
  - 2010
  - 2009
  - 2008
  - 2007
  - 2006
  - 2005
  - 2004
  - 2003
  - 2002
  - 2001
  - 2000
  - 1999
  - 1998
  - 1997
  - 1996
  - 1995
  - 1994
 
 
zpravodaj ČSKI - březen 2002 [ pdf ]
[ zaslat oznámení o přednášce ]
leden|únor|březen|duben|květen|červen|říjen|listopad|prosinec


datum: 5.3.2002 v 14:00
název: Inteligentní robotika a umělý život
přednášející: Michal Petrus (ČVUT)
místo konání: UTIA, místnost č.474

souhrn: Příspěvek volně navazuje na předchozí úvodní přehledovou přednášku doc. Nahodila, která se setkala s kladným ohlasem. Ing. Michal Petrus, hlavní přednášející se detailněji zaměří tentokrát na analýzu vlastností řídících systémů vhodných pro inteligentní mobilní roboty a návrhy na řešení jednotlivých dílčích problémů v této oblasti. Na semináři budou zhodnoceny vlastnosti čistě reaktivních, behaviorálních a hybridních architektur řídících systémů robotů s uvedením jejich vzájemného porovnání a naznačení trendů dalšího vývoje.
Z uvedených architektur a algoritmů budou ukázány ty, které se používají při experimentech v simulovaných prostředích i na reálných robotech. Prodiskutovány budou základní aspekty a transformace modelů řízení a řídících algoritmů z ideálního (simulovaného prostředí) do reálného světa (laboratorní prostředí).
Závěrem se zhodnotí dosavadní výsledky zkonstruovaných modelů robotů a nad nimi prováděných experimentů s naznačením dalšího zamýšleného vývoje výzkumu. Budou presentovány další obecné možnosti využití behaviorálního přístupu při modelování agentů nejen v oblasti robotiky, ale také oblasti simulovaných či softwarových agentů a jejich možné implementace.