zpravodaj ČSKI
aktuální číslo
přednáška
archiv
  - 2019
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014
  - 2013
  - 2012
  - 2011
  - 2010
  - 2009
  - 2008
  - 2007
  - 2006
  - 2005
  - 2004
  - 2003
  - 2002
  - 2001
  - 2000
  - 1999
  - 1998
  - 1997
  - 1996
  - 1995
  - 1994
 
 
zpravodaj ČSKI - květen 1997
[ zaslat oznámení o přednášce ]
leden|únor|březen|duben|květen|červen|říjen|listopad|prosinec


datum: 5.5.1997 v 14:00
název: Causal explanation of statistical observations
přednášející: Glenn Shafer (Rutgers University)
místo konání: VSE, klub knihovny
souhrn

datum: 6.5.1997 v 14:00
název: Markov m-dependent chains
přednášející: František Matus (UTIA)
místo konání: UTIA, místnost č.208
souhrn

datum: 9.5.1997 v 13:00
název: Referát článku LMCO o systematickém výběru na kružnici (1. část)
přednášející: M. Hlawiczkova
místo konání: CVUT, 2.patro, místnost č.D24

datum: 14.5.1997 v 9:00
název: Pravděpodobnostní logika s nestandardní numerickou sémantikou Booleovského typu
přednášející: I. Kramosil (UI)
místo konání: UI, 2.patro, místnost č.318

datum: 14.5.1997 v 15:00
název: Pravděpodobnostní modely selkých systémů s využitím pro statistické zpracování obrazu
přednášející: Martin Janžura
místo konání: VSE, klub knihovny
souhrn

datum: 15.5.1997 v 9:00
název: K úloze neuronových sítí pro predikci časových řad
přednášející: E. Pelikán (UI)
místo konání: UI, 2.patro, místnost č.318
souhrn

datum: 15.5.1997 v 10:30
název: Statistické vyhodnocování studií případ-kontrola
přednášející: T. Pilčík
místo konání: UI, 2.patro, místnost č.318

datum: 16.5.1997 v 13:00
název: Referát článku LMCO o systematickém výběru na kružnici (2. část)
přednášející: M. Hlawiczkova
místo konání: CVUT, 2.patro, místnost č.D24

datum: 20.5.1997 v 14:00
název: Rotation to physiological factors revisited
přednášející: Miroslav Kárný (UTIA)
místo konání: UTIA, místnost č.208
souhrn

datum: 21.5.1997 v 9:00
název: Zobecněné kvantifikátory ve fuzzy logice
přednášející: Petr Hájek (UI)
místo konání: UI, 2.patro, místnost č.318

datum: 21.5.1997 v 15:00
název: Iterativní procedury v geometrii I-divergence.
přednášející: František Matus
místo konání: VSE, klub knihovny
souhrn

datum: 28.5.1997 v 9:00
název: Stav prací na nové implementaci metody GUHA
přednášející: A. Sochorová (UI)
místo konání: UI, 2.patro, místnost č.318

datum: 28.5.1997 v 15:00
název: Searching for the optimal Bayesian network by genetic algorithm
přednášející: Pedro Larranga (Facultad de Informatica de San Sebastian)
místo konání: VSE, klub knihovny